Obyvatelia tejto obce sú gréckokatolíckeho vyznania, rímskokatolíckeho vyznania a evanjelici. Sv. omše a iné pobožnosti sa slúžia v Gréckokatolíckom chráme. Táto filiálna obec sa pripravuje na výstavbu nového kostola, ktorý bude zasvätený Povýšeniu sv.Kríža.

Kurátori: Pavol Soták, František Kristan, Ján Janitor

Pokladníčka: Ing. Marta Janitorová

Kostolníčka:   Kristína  Rožková

prezentácia KSK-1