Historické záznamy uvádzajú, že už v roku 1333 stál v Kecerovských Kostoľanoch drevený kostol a už vtedy tu bola rímskokatolícka farnosť zasvätená sv. Ladislavovi.

V ďalších záznamoch sa uvádza, že terajší kostol je  z roku 1628, ktorý prechádzal opravami a rekonštrukciami. Ešte nedokončený prešiel v roku 1636 do rúk protestantom. V roku 1717 bol vrátený opäť katolíkom, ktorí výstavbu v roku 1733 dokončili. Bola dokončená štvorhranná veža so zvonicou, v ktorej sú tri zvony. Neskôr bol viackrát prestavaný a klasicistický upravený. V roku 1807 dala kostol prestavať štátna pokladnica, ktorá bola jeho patrónom od čias baróna Petráša.

Opravovaný bol aj v rokoch 1864 -1894 , v prvej polovici 20. storočia a nakoniec rozsiahla rekonštrukcia prebehla v rokoch 1974 až 1976 pod vedením ThDr. Pavla Čecha vtedajšieho správcu farnosti. Posledná rekonštrukcia dá sa povedať, že bola dosť rozsiahla. Kostol má kazetový drevený strop. Zreštauroval sa oltár. Zakúpil sa nový impozantný orgán vyrobený v Kutnej Hore v Českej republike.

V rokoch 2010 až 2011, bolo urobené elektrické podlahové kúrenie, vymaľovanie interieru,exterieru, strechy, výmena zvodových žľabov a terénne úpravy okolo kostola

Ide o jednoloďovú stavbu so štvorcovým presbytériom, ktoré má vo vnútri segmentový uzáver, z vonkajšej strany je pristavaná sakristia. Mohutná hranolová veža má predsieň. Predpokladá sa, že pod kostolom je rozsiahla krypta kecerovského rodu, lebo vo vnútri je náhrobná tabuľa Ambróza Keczera, ktorá sa pri jednej z prestavieb našla pod oltárom.

Medzi unikáty   patrí renesančný zvon z roku 1599 patrí medzi málo zachované renesančné zvony na Slovensku. Objavil a zdokumentoval ho Mgr. Gembický v roku 2000 až 2004. Jedná sa stredný zvon z dolným priemerom 84 cm a výškou 60 cm. Hornú nápisovú pásku tvorí dvojriadkový nápis vyhraničený tromi hrubými plastickými linkami, nad úderovým vencom zvona dve združené hrubšie plastické linky. Plášť zvona je hladký bez výzdoby. Z nápisu sa dozvedáme, že zvon dal odliať komes Štefan z poverenia svojho otca Andreja na počesť rodiny Keczer. Čitateľnosť je dosť ťažká, nakoľko chýbajú niektoré písmena, alebo sú poškodené.

 

Podľa sčítania obyvateľstva v roku 2011 vierovyznania :

rímskokatolícke
vyznanie
gréckokatolícke
vyznanie
Evanjelici AV Reformovaná
cirkev
Pravoslávna
cirkev
Svedkovia Jehovovi iné bez vyznania

2102

29

143

2

4

3

24

26

 

Podľa národností:

slovenská rómska česká iná nezistená

866

1445

7

1

17

 

Kurátori: Dreisig Vladimír, Kováč Pavol, Kundrát Ondrej
Kostolníčka: Zrelá Margita