Kostol Najsvätejšej Trojice

 

Rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice v Boliarove, bol postavený v rokoch 1887 až 1891 v barokovo – klasicistickom štýle.

Dňa 14.6.1891 biskup Zsigmund Bubisc, tento chrám konsekroval za asistencii miestneho farára Štefana Kerestešiho a bol mu pridelený titul: Kostol Najsvätejšej Trojice.

Na základe vizitácií uložených v archíve Arcibiskupského úradu sa uvádza, že kostol bol postavený z pozostalosti Leontíny Petchyovej rodenej Bujanovicsovej, ktorá zomrela ako bezdetná a nechala na výstavbu nového kostola 5000 zlatých. Výstavbu kostola zabezpečoval notár Kecer z  Keceroviec, ktorého vo svojom závete menovaná poverila. Na jeho výstavbu boli použité aj finančné prostriedky z pokladnice kostola. V archívnych záznamoch sa uvádza, že už roku 1746 do pokladne kostola sa odvádzal desiatok z príjmov.

Sakristia kostola mala malý oltár, pod ktorým bol aj Boží hrob. Na plafóne sakristie sa zachovala časť pôvodnej maľby.

Vo veži kostola sú dva zvony. Jeden väčší a jeden malý.

Pod sakristiou je hrobka, v ktorej sú pochovaní členovia rodiny Pestchyovej a Bujanovicsovej.

V polovici 60.- tých rokov boli vymenené pôvodné drevené okná za železné a v roku 2009 za plastové.

Veľká rekonštrukcia interiéru a exteriéru sa na kostole urobila od jari  roku 1982 do sviatku Najsvätejšej Trojice v roku 1983.

Rekonštrukciu riadil vtedajší správca farnosti a terajší arcibiskup Mons. Bernard Bober. Kostol bol vymaľovaný v barokovom štýle. Nad oltárom maľba Božieho oka je replika pôvodnej maľby.

Na oprave kostola sa podieľali aj veriaci Bačkovíka, nakoľko podľa rozdelenia farnosti patrili k tomuto kostolu.

Ide pravdepodobne o štvrtý katolícky chrám od prvej písomnej zmienky o Boliarove z roku 1298, v ktorej sa uvádza , že v strede dediny stál murovaný kostol.

Záznamy z vizitácií uvádzajú, že v rokoch 1741 až 1769 stáli v Boliarove dva kostoly jeden drevený a druhý murovaný vo veľmi v zlom stave.

V roku 1770 – 1775 generál barón Lászlo Splény, dal postaviť drevený kostol v barokovom štýle, ktorý bol zasvätený sv. Štefanovi prvomučeníkovi, posvätený biskupom Karolom Esterházym.

Kurátori: Miroslav Leško, Ing. Forgáč Ladislav
Pokladníčka: Ing. Zuzana Forgáčová