• - Dnes, vnedeľu je jesenná zbierka na charitu. Svojou štedrosťou podávame pomocnú ruku a nádej tým, ktorí sa ocitli v stave núdze, biedy a odkázanosti na druhých.
  • - dnes sa začína Adventné obdobie. Je prvá nedeľa v mesiaci, výmena ružencových tajomstiev.
  • - 8.12.2023 v piatok, je prikázaný sviatok Nepoškvrnené počatie Panny Márie.
  • - Na budúcu sobotu 9.12.2023 o 9.00 bude stretnutie prvoprijímajúcich detí na fare.
  • - Srdečne ďakujem ženám z Keceroviec za brigádu – upratovanie na fare.
  • - Dobročinná zbierka sv. Alžbety bola spolu 327€. Čižatice 70, Herľany 50, Opiná 50, Kecerovce 60, Bačkovík 37, Bunetice 60. Srdečne Pán Boh zaplať za všetky milodary.

 

Pondelok     4.12.

sv.Barbora, spomienka

17.00

18.00

Bačkovík

Opiná – patrón chrámu

   

Utorok         5.12.

Féria

       

Streda         6.12.

sv.Mikuláš, ľubovoľná spomienka

16.00

Čižatice    

Štvrtok       7.12.

sv.Ambróz, spomienka

17.00

Opiná    

Piatok         8.12.

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

prikázany sviatok

16.30

17.30

18.30

Bunetice

Boliarov

Bačkovík

16.30

17.30

18.30

Herľany

Kecerovce

Čižatice

Sobota       9.12.

Sv.Ján Diego z Guadalupe, ľub. pomienka

17.00

18.00

Vtáčkovce

Bunetice

   

Nedeľa       10.12.

 

2. adventná nedeľa

8.00

9.30

11.00

Herľany

Kecerovce

Čižatice

8.00

9.30

11.00

Opiná

Bačkovík

Boliarov

Kategorie: Oznamy