• - Dnes, v nedeľu, 18.februára je jarná zbierka na charitu.
  • - V piatok a v nedeľu pobožnosť Krížovej cesty, podľa vlastnej dohody, väčšinou v nedeľu na záver sv.omši: Bunetice, Herľany, Čižatice. V Kecerovciach v piatok začneme krížovou cestou a po nej bude sv.omša.

 

Pondelok       19.2.

Féria

       

Utorok          20.2.

Féria

       

Streda             21.2.

Féria

       

Štvrtok           22.2.

Katedra sv.Petra, sviatok

       

Piatok             23.2.

Féria

   

17.00

18.00

Kecerovce    16.30 kríž.cesta

Čižatice        17.30 kríž.cesta

Sobota             24.2.

Féria

17.00

18.00

Vtáčkovce

Herľany

   

Nedeľa            25.2.

 2.pôstna nedeľa

8.00

9.30

11.00

Opiná

Kecerovce

Boliarov

8.00

9.30

11.00

Bačkovík

Bunetice

Čižatice

Kategorie: Oznamy