• - V pondelok je sviatok Narodenie sv.Jána Krstiteľa, patróna dedinky Vtáčkovce. V modlitbách za všetkých veriacich a dobrodincov.
  • - V stredu 26.6. je 3.výročie konsakrácie kostola v Čižaticiach. V modlitbách za všetkých veriacich a dobrodincov chrámu.
  • - V štvrtok je sviatok sv. Ladislava, patróna chrámu v Kecerovciach a celej farnosti. V modlitbách za všetkých veriacich a dobrodincov chrámu a farnosti.
  • - V sobotu je prikázaný sviatok sv.Petra a Pavla, patrón chrámu v Herľanoch, preto v nedeľu je odpustová slávnosť v Herľanoch o 11.00.
  • - Na budúcu nedeľu je zbierka na Dobročinné diela svätého Otca.
  • - Na budúcu nedeľu 30.6. bude v Žirovciach o 9.30 ekumenická bohoslužba pri zvonici (výročie posvätenia), kde budem mať kázeň-príhovor a potom sa presunieme na odpust do Herlian o 11.00. Ste pozvaní!
  • - Letný miništrantský tábor v Obišovciach. Bohoslovci z kňazského seminára organizujú tábor pre miništrantov v Obišovciach, 15.-19. júl 2024 v Pútnickom dome bl. Anny Kolesárovej. Pozvaní sú miništranti (chlapci) Košickej arcidiecézy, ktorí nasledujúci školský rok budú na druhom stupni ZŠ, teda v júni 2024 ukončia 4.,5.,6.,7.,8. ročník.

Pondelok       24.6.

Narodenie sv.Jána Krstiteľa, slávnosť

17.30

Vtáčkovce -výročie konsakrácie    

Utorok           25.6.

Féria

       

Streda             26.6.

Féria

18.00

Čižatice-výr.konsakrácie kostola    

Štvrtok           27.6.

SV.LADISLAV, slávnosť

patrón farnosti a Keceroviec

18.30

Kecerovce - patrón chrámu    

Piatok             28.6.

večerné sv.omše zo slávnosti

sv.Petra a Pavla

 

17.00

18.00

19.00

Bunetice

Boliarov

Bačkovík

   

Sobota           29.6.

sv. Petra a Pavla

Prikázaný sviatok

8.00

9.30

15.00

18.00

Opiná

Kecerovce

Herľany – sobáš

Boliarov

8.00

9.30

11.00

Herľany odpust,patróni chrámu

Vtáčkovce

Čižatice

Nedeľa          30.6.

 13. nedeľa cez rok B

7.30

8.30

9.30

11.00

Bačkovík

Bunetice

Žirovce - výročie zvonice

Herľany – odpust

8.00

9.30

11.00

Opiná

Kecerovce

Čižatice

Kategorie: Oznamy