Liturgický prehľad od 31.7.2023 do 6.8. 2023

- na budúcu nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci, výmena ružencových tajomstiev.

- Porciunkulové odpustky:

2.augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor, v katedrálach úplné odpustky Porciunkuly.

Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznanie viery (verím v Boha), a tri podmienky: vyspovedaný, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca.

- Pán Boh zaplať za Váš milodar a službu pre chrám a farnosť!

 - OHLÁŠKY: Vtáčkovce: sv. manželstva rozhodli sa prijať Michal Slepčík, rím.kat., syn Miroslava a Angely r. Balogovej z Beniakoviec a Denisa Gáborová,rím.kat., dcéra Petra a Denisy r. Žigovej z Vtáčkoviec sa ohlasujú po tretíkrát, v modlitbách za snúbencov.

 

Pondelok   31.7.

sv.Ignác z Loyoly, sp.

           
Utorok         1.8

sv.Alfonz M.de Liguori, sp.

           

Streda         2.8.

Féria, sv. Euzébius

           

Štvrtok         3.8.

Féria

           

Piatok           4.8.

sv.Ján Mária Vianney, sp.

           

Sobota         5.8.

Féria, P.Mária Snežná

      18.00 Herľany  

Nedeľa        6.8. 

18.nedeľa rok A

PREMENENIE PÁNA

11.00  Bunetice   8.00

9.30

11.00

Bačkovík

Kecerovce

Čižatice

 

 

Kategorie: Oznamy