Liturgický prehľad od 7.8.2023 do 13.8. 2023

 

- 9.8. je výročný deň zriadenia Košickej arcidiecézy z roku 1804.

- Pán Boh zaplať za Váš milodar a službu pre chrám a farnosť!

 

Pondelok     7.8.

sv.Sixtus a sv.Kajetán

           
Utorok         8.8.

sv. Dominik

17.30

18.30

Opiná

Herľany

       
Streda         9.8.

sv.Terézia Benedikta od Kríža, Edita Steinová sviatok

17.30

18.30

Bačkovík

Čižatice

       
Štvrtok       10.8.

sv. Vavrinec, sviatok

17.30

18.30

Bunetice

Boliarov

       
Piatok         11.8.

sv. Klára, sp.

9.00 Kecerovce        
Sobota       12.8.

Féria,sv.JanaF.deChantal

18.00 Bunetice        
Nedeľa       13.8. 

19.nedeľa rok A

8.00

9.30

11.00

Herľany

Bačkovík

Boliarov

  8.00

9.30

11.00

Opiná

Kecerovce

Čižatice

 

 

Kategorie: Oznamy