• - Dnes, v nedeľu sú zbierky na kostolné potreby na prvú nedeľu v mesiaci.
  • - Plnomocné odpustky na Nedeľu Božieho milosrdenstva: Každý, kto si v tento deň uctí obraz Božieho milosrdenstva a pomodlí sa Otče náš, Verím v Boha a vzdych “Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba“, môže získať úplne odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.
  • - Vo Veľkonočnom období, ktoré trvá 50 dní (do Sviatku Zoslania Ducha Svätého), sa namiesto modlitby Anjel Pána modlíme Raduj sa nebies Kráľovná.
  • - V piatok 12.apríla 2024 o 16.00 v Prešove, v Športovej hale Hotelovej akadémie bude program pre deti od 5 do 12 rokov s názvom Tour Odvážny priateľ, detské tour Godzone projektu v troch mestách na Slovensku. Vstupné je zadarmo. Program pre deti plný piesní, divadla a interakcie s publikom.

 

Pondelok       8.4.

Zvestovanie Pána

slávnosť, neprikázaný sviatok

16.30

17.30

18.30

Opiná

Kecerovce

Bačkovík

   

Utorok           9.4.

Féria

17.00

18.00

Boliarov

Herľany

   

Streda             10.4.

Féria

       

Štvrtok           11.4.

Féria

17.00

18.00

Bunetice

Čižatice

   

Piatok             12.4.

Féria

       

Sobota           13.4.

Féria

       

Nedeľa            14.4.

 3.Veľkonočná nedeľa

8.00

9.30

11.00

Opiná

Kecerovce

Boliarov

8.00

9.30

11.00

Herľany

Bunetice Bačkovík

9.30 Vtáčkovce

11.00 Čižatice

Kategorie: Oznamy