Liturgický prehľad od 21.8.2023 do 27.8.2023

- Prebieha mimoriadna zbierka v celej farnosti v období august/september na prerábku kúpelne/WC a kúpu nábytku do denných izieb na fare, zodpovedný za zbierku sú kurátori v každej filiálke.

- v Herľanoch cez týždeň bude mať sv. omše o. Jozef Heske so spoločenstvom rodín Oáza.

- 2.9.2023, v sobotu, v Obišovciach bude fatimská sobota a kňazské rekolekcie a požehnanie nového vonkajšieho oltára. O 9.00 bude modlitba ruženca a 10.00 sv. omša.

 

 

Pondelok     21.8.

Sv.Pius X.,spomienka

           

Utorok         22.8.

 Panna Mária Kráľovná

spomienka

17.30 Opiná 19.45 adorácia

20.15 Herľany

     

Streda         23.8.

Ružena Limska

ľubovoľná spomienka

17.30

18.30

Bačkovík

Čižatice

9.30 Herľany      

Štvrtok       24.8.

Sv. Bartolomej

sviatok

17.30

18.30

Bunetice

Boliarov

9.30 Herľany      

Piatok         25.8.

Féria

18.00

Kecerovce 9.30 Herľany      

Sobota       26.8.

Féria, P.M. v sobotu

18.00 Herľany 9.30 Herľany      

Nedeľa       27.8.

 

21.nedeľa rok A

8.00

9.30

11.00

Bačkovík

Kecerovce

Čižatice

11.30 Herľany 8.00

9.30

11.00

Opiná

Bunetice

Boliarov

 

 

-5.výročie blahorečenia Anny Kolesárovej, bude 1. septembra 2023 vo Vysokej nad Uhom. Sv.omša o 10.30. od 9.30 modlitba ruženca, prestávka na obed, o 13:30 pásmo slová, hudby a svedectiev doprevádzané kapelou Poetica musica a  na záver adorácia. Nech blahoslavená Anka pomáha mnohým žiť skutočné kresťanské a ľudské hodnoty. Príďte načerpať duchovné a duševné sily a vyprosiť milosti pre tých, ktorí to najviac potrebujú.

Kategorie: Oznamy