Liturgický prehľad od 28.8.2023 do 3.9.2023

- Prebieha mimoriadna zbierka v celej farnosti v období august/september na prerábku kúpelne/WC a kúpu nábytku do denných izieb na fare, zodpovedný za zbierku sú kurátori v každej filiálke.

- na budúcu nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci, výmena ružencových tajomstiev.

- prvopiatkový týždeň p.farár spovedá pred sv. omšou podľa rozpisu.

- na budúcu nedeľu je zbierka na kostol.

- 29.8.2023 v utorok v Kecerovciach na fare bude stretnutie detí, chlapcov a dievčat. Začneme o 9.30 sv.omšou v kostole v Kecerovciach a potom bude program na fare: hry, súťaže, opekačka a o 14.00 záver programu. Srdečne pozývam miništrantov a všetky deti.

 

 

Pondelok     28.8.

sv.Augustín,spomienka

           

Utorok         29.8.

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka

9.30

17.00

18.30

Kecerovce

Opiná

Herľany

 

16.15 spoveď

18.00 spoveď

     

Streda         30.8.

Féria

16.30

18.30

Bačkovík

Čižatice

16.00 spoveď

17.30 spoveď

     

Štvrtok       31.8.

Féria

17.00

18.30

Bunetice

Boliarov

16.15 spoveď

18.00 spoveď

     

Piatok         1.9.

Féria, 1.piatok v mesiaci

18.00

Kecerovce 17.00 spoveď      

Sobota       2.9.

Féria, P.M. v sobotu

18.00

Bačkovík        

Nedeľa       3.9.

 

22.nedeľa rok A

8.00

9.30

11.00

Opiná

Kecerovce

Boliarov

8.00 Herľany

9.30 Bunetice

11.00 Čižatice

 

 - 2.9.2023 v Obišovciach bude fatimská sobota a kňazské rekolekcie a požehnanie nového vonkajšieho oltára. O 9.00 bude modlitba ruženca a 10.00 sv. omša.

- 5.výročie blahorečenia Anny Kolesárovej, bude 1.9.2023 vo Vysokej nad Uhom. Sv.omša o 10.30. od 9.30 modlitba ruženca, prestávka na obed, o 13:30 pásmo slová, hudby a svedectiev, hudobný hosť Poetica musica a  adorácia. Nech blahoslavená Anka pomáha mnohým žiť skutočné kresťanské a ľudské hodnoty. Príďte načerpať duchovné a duševné sily a vyprosiť milosti pre tých, ktorí to najviac potrebujú.

- 8.10.2023 v Košiciach v katedrále o.arcibiskup požehná manželské páry, ktoré majú v tomto roku jubileá – 50, 55 a 60 a viac rokov. Pozývame na túto slávnosť aj jubilujúcich manželov z našej farnosti. Nahláste sa v sákristii.

Kategorie: Oznamy