• Prebieha mimoriadna zbierka v celej farnosti v období august/september na prerábku kúpelne/WC a kúpu nábytku do denných izieb na fare, zodpovedný za zbierku sú kurátori v každej filiálke.
  • v utorok je ľubovoľná spomieka Najsvätejšieho mena Panny Márie.
  • v štvrtok je sviatok Povýšenia sv. kríža, v Čižaticiach je kostol zasvätený tomuto sviatku. Tam je slávnosť a preto na budúcu nedeľu je odpust v Čižaticiach o 11.00, srdečne pozývam všetkých!
  • v piatok je Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska – slávnosť.
  • Od 1.9.2023 je pani Magdaléna Moroňová menovaná za kostolníčku v Kecerovciach. Prosím o rešpektovanie a spoluprácu pri zodpovednosti za kostol v Kecerovciach a ďakujem všetkým za pomoc a starostlivosť o chrám.

 

 

Pondelok     11.9.

Féria

       

Utorok         12.9.

Najsvätejšie meno Panny Márie

ľubovoľná spomienka

       

Streda         13.9.

sv. Ján Zlatoústy, spomienka

 

   

Štvrtok       14.9.

Povýšenie svätého kríža

Sviatok

16.30

17.30

18.30

Bačkovík

Kecerovce

Čižatice – slávnosť

   

Piatok         15.9.

Sedembolestná Panna Mária

Slávnosť

8.00

9.30

11.00

12.00

Herľany

Kecerovce

Čižatice

Vtáčkovce

8.00

9.30

11.00

Opiná 

Bunetice

Boliarov

Sobota       16.9.

Sv.Kornélius a s.Cyprián

spomienka

17.00

18.00

19.00

Vtáčkovce

Opiná

Bačkovík

   

Nedeľa       17.9.

 

24.nedeľa rok A

8.00

9.30

11.00

Bunetice

Boliarov

Čižatice – odpust

8.00

9.30

11.00

Herľany

Kecerovce

Čižatice – odpust – kazateľ

Kategorie: Oznamy