24. september 2023

  • Prebieha mimoriadna zbierka v celej farnosti v období august/september na prerábku kúpelne/WC a kúpu nábytku do denných izieb na fare, zodpovedný za zbierku sú kurátori v každej filiálke.
  • Dnes, 24.9.2023 je 109. svetový deň migrantov a utečencov, téma je Slobodne si zvoliť, či emigrovať alebo ostať.
  • V piatok 29.9.2023 je sviatok sv.archanjelov Michala, Gabriela a Rafaela.
  • V piatok je v Buneticiach slávnosť – patrocínium chrámu ku sv. Michalovi.
  • Celodiecézna púť v Obišovciach k P.M. Ružencovej bude 30.9 – 1.10.2023, na budúcu nedeľu.
  • Dnes je zbierka na Rádio Lumen a na budúcu nedeľu je zbierka na kostol.
  • začína sa mesiac október, pozývam ku spoločnej modlitbe sv. ruženca.
  • Na budúcu sobotu 30.9.2023 o 10.00 na fare bude stretnutie rodičov a detí, ktorí chcú ísť na 1.sv. prijímanie a 1.spoveď z celej našej farnosti.

 

Pondelok     25.9.

Féria

17.00

18.00

Opiná

Bačkovík

   

Utorok         26.9.

sv. Kozma a Damián

ľubovoľná spomienka

17.00

18.00

Boliarov

Herľany

   

Streda         27.9.

sv. Vincent de Paul, spomienka

       

Štvrtok       28.9.

sv. Václav, ľubovoľná spomienka

17.00

18.00

Čižatice

Kecerovce

   

Piatok         29.9.

sv. Michal, Gabriel, Rafael, sviatok

18.00 Bunetice – slávnosť    

Sobota       30.9.

sv. Hieronym, spomienka

18.00 Bunetice    

Nedeľa       1.10.

 

26.nedeľa rok A

8.00

9.30

11.00

Opiná

Bačkovík

Boliarov

8.00

9.30

11.00

Herľany

Kecerovce

Čižatice

Kategorie: Oznamy