1. október 2023

  • začína mesiac október, ktorý je ružencovým mesiacom. Pozývam k spoločnej modlitbe sv.ruženca.
  • dnes je zbierka na kostol.
  • je prvá nedeľa v mesiaci, výmena ružencových tajomstiev.
  • prvopiatkový týždeň p.farár spovedá pred sv. omšou podľa rozpisu.
  • Sv.omša s arcibiskupom pre jubilujúcich manželovbudev nedeľu 8.10.2023 o 15.00 v košickej katedrále.
  • 4. októbra 2023 vo Vatikáne začína 16. riadne generálne zhromaždenie Biskupskej synody, prosíme o modlitebnú podporu.

 

Pondelok     2.10.

sv.Anjeli strážcovia, spomienka

17.00 Herľany       o.P.Fedorko    

Utorok         3.10.

Féria

17.00 Herľany       o.P.Fedorko    

Streda         4.10.

sv.František z Assisi, spomienka

       

Štvrtok       5.10.

sv.Faustína,ľubovoľná spomienka

17.00

18.30

Bunetice     16.30 spoveď

Čižatice         18.00 spoveď

   

Piatok         6.10.

sv. Bruno, ľubovoľná spomienka

1.piatok v mesiaci

17.00

18.30

Opiná           16.30 spoveď

Kecerovce   17.45 spoveď

17.00

18.30

Boliarov       16.30 spoveď

Bačkovík     18.00 spoveď

Sobota       7.10.

Ružencová Panna Mária, spomienka

8.00

17.00

18.00

Kecerovce  

Vtáčkovce

Bačkovík

   

Nedeľa       8.10.

 

27. nedeľa rok A

8.00

9.30

11.00

Herľany

Kecerovce

Čižatice

8.00

9.30

11.00

Opiná

Bunetice

Boliarov

Kategorie: Oznamy