• mesiac október je ružencovým mesiacom. Pozývam k spoločnej modlitbe sv.ruženca.
  • vČižaticiach bude o týždeň v nedeľu poďakovanie za úrodu.
  • 13.októbra, v piatok, bude v Čižaticiach náuka pre deti, ktorý chcú prijať 1.sv. prijímanie a spoveď, začíname sv. omšou a potom náuka, bude to detská sv.omša, pozývam všetky deti a tiež rodičov.
  • Ak by ešte niekto chcel prispieť na opravu fary. Uzatvárame zbierku na faru. O týždeň, v nedeľu, 15.októbra 2023 o 14.00 bude na fare stretnutie Farskej Ekonomickej Rady.

 

Pondelok     9.10.

Féria

17.00

18.00

Opiná

Bačkovík

   

Utorok         10.10.

Féria

17.00

18.00

Boliarov

Herľany

   

Streda         11.10.

sv.Ján XXIII,ľub. spomienka

       

Štvrtok         12.10.

Féria

17.00

Bunetice    

Piatok         13.10.

Féria

17.00

18.00

Kecerovce

Čižatice – náuka pre deti

   

Sobota       14.10.

Panna Mária v sobotu, ľub. spomienka

17.00

18.00

Vtáčkovce

Boliarov

   

 

Nedeľa       15.10.

 

28. nedeľa rok A

8.00

9.30

11.00

Opiná

Bunetice

Čižatice

8.00

9.30

11.00

Herľany

Kecerovce

Bačkovík

Kategorie: Oznamy