• mesiac október je ružencovým mesiacom. Pozývam k spoločnej modlitbe sv.ruženca.
  • dnes je misijná nedeľa, dnes je zbierka na misie.
  • Pápež František vyhlásil na piatok 27. októbra deň modlitby, pôstu a pokánia za mier v Izraeli.
  • na budúcu sobotu, v noci z 28. na 29.októbra sa mení čas.
  • 23.10.2023, v pondelok bude evanjelizačné turné Godzone v Prešove v Tatran Handball aréne od 18.00 – 21.00hod.
  • Od budúceho štvrtku budeme vysluhovať sv. zmierenia pred sviatkami Všetkých svätých a Dušičkami, aby sme mohli získať plnomocné odpustky pre duše v očistci.
  • Na budúcu nedeľu 29.októbra bude zbierka pre farnosti postihnuté zemetrasením.

 

Pondelok     23.10.

sv. Ján Kapistránsky, ľub. spomienka

       

Utorok         24.10.

Féria

       

Streda           25.10.

Féria

       

Štvrtok         26.10.

Féria

17.00

18.30

Boliarov       16.30 spoveď

Bačkovík   18.00 spoveď

   

Piatok         27.10.

Féria

17.00

18.30

Herľany       16.30 spoveď

Kecerovce   17.50 spoveď

17.00

18.30

Bunetice     16.30 spoveď

Čižatice      18.00 spoveď

Sobota         28.10.

sv. Šimon a Júda, sviatok

17.00

18.30

Vtáčkovce   16.30 spoveď

Opiná           18.00 spoveď

   

 

Nedeľa        29.10.

 

30. nedeľa rok A

8.00

9.30

11.00

Bunetice

Bačkovík

Čižatice

8.00

9.30

11.00

Herľany

Kecerovce

Boliarov

 

Zápisnica Farskej Ekonomickej Rady – FER z 15.10.2023:

Prítomný: duchovný otec Stanislav Ščerba, Kundrát, Kováč, Taiš, Forgáčová, Soták, Bogdanovský, Bodnárová, Nečová, Moroňová.

Predmet FER: - prejednanie stavu farskej budovy – doplnenie výbavy zariadenia v kuchyni, zakúpenie gaučovej súpravy v zadnej obývačke, kúpa vysávača, grilu a vonkajšieho sedenia pred vchodom do farskej budovy.

- finančná situácia Farského úradu

Mimoriadna zbierka: Kecerovce 2.200,- €; Čižatice 2.100,- €; Boliarov 1.055,- €; Herľany 1.005,- €; Bačkovík 868,- €; Bunetice 750,-€; Opiná 500,- €; Vtáčkovce 130,- €. Spolu: 8. 608,- €

FER schválila ďalšie plánované investície, ako prerábku kúpelne a WC, následne výmena pracovnej dosky v kuchyni, odstránenie poruchy odpadu v kuchyni a výmena dresu a batérie v kuchyni. Plánované práce budú realizované v december 2023/január 2024.

Zapísala: Ing. Forgáčová

Kategorie: Oznamy