• - Na budúcu nedeľu je dopoludnia 4.adventná nedeľa a popoludní už je vigília Narodenia Pána – Štedrý Večer. Polnočná sv. omša je len jedna vo farnosti, v Kecerovciach.
  • - Spovedanie chorých pred Vianocami a tiež Svätenie domov okolo Troch Kráľov, nahlásiť v sákrestii. Spovedať chorých budem v utorok od 9.00.
  • - Na kostol Kecerovce: 150€z pohrebu p.Krajčírovičovej, na kaplnku Bunetice: 50€z pohrebu p.Krajčírovičovej; 200€ z pohrebu p.P.Snaka.
  • - Jesenná zbierka na charitu bola spolu 637€. Čižatice 85, Herľany 130, Opiná 65, Kecerovce 102, Bačkovík 100, Bunetice 50, Boliarov 80 a Vtáčkovce 25. Srdečne Pán Boh zaplať za všetky milodary.

 

  • 23.12.2023, v sobotu bude PREDVIANOČNÉ SPOVEDANIE:

10.00 – 10.45 Kecerovce; 11.00 – 11.45 Čižatice; 13.30 – 14.15 Opiná; 13.30 – 14.00 Bačkovík; 14.30 – 15.00 Bunetice; 14.15 – 14.45 Boliarov; 15.00 Herľany.

 

Pondelok     18.12.

Féria

17.00

18.00

Opiná

Bačkovík

   

Utorok         19.12.

Féria

17.00

18.00

Boliarov

Herľany

   

Streda         20.12.

Féria

6.00

Kecerovce    

Štvrtok       21.12.

sv.Peter Kanizius, ľub. spomienka

17.00

18.00

Bunetice

Čižatice

   

Piatok         22.12.

Féria

6.00

Kecerovce    

Sobota       23.12.

Sv.Ján Kentský, ľub. spomienka

17.00

Vtáčkovce    

 

Nedeľa       24.12.

 4. adventná nedeľa

8.00

8.00

9.00

10.00

 

24.00

Herľany – o.Cyril H.

Bačkovík

Kecerovce

Čižatice

 

Kecerovce – polnočná

8.00

9.00

10.00

Opiná

Bunetice

Boliarov

Kategorie: Oznamy