• - v nedeľu 29.októbra je zbierka pre farnosti postihnuté zemetrasením.
  • - v stredu je prikázaný sviatok Všetkých Svätých a v štvrtok je Spomienka všetkých verných zosnulých.
  • - Pobožnosť za zomrelých bude v stredu na cintoríne v Kecerovciach o 14.00 a v Herľanoch o 15.00.
  • - Na budúcu nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci, výmena ružencových tajomstiev a je zbierka na kostol.
  • - Veriaci, ktorý od poludnia 1.11 do polnoci 2.11. nábožne navštívia kostol, cintorín alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha, môžu získať úplné odpustky. Tieto sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem toho k odpustkovému úkonu sa žiada splniť tri podmienky – sv.spoveď (čistota od akéhokoľvek hriechu), sv.prijímanie a modlitby na úmysel sv.Otca (Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu).
  • - Odpustky pre duše v očistci možno získať raz denne ešte v nasledujúcich dňoch od 3.11. až do 8.11., kto nábožne navštívi cintorín a pomodlí sa za zomrelých, hoci iba v mysli a splní tri podmienky – sv.spoveď (čistota od akéhokoľvek hriechu, aj všedného), sv.prijímanie a modlitby na úmysel sv.Otca (Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu).

 

Pondelok   30.10.

Féria

10.30

Kecerovce – pohreb Dreisig    
Utorok       31.10.

Féria

18.15

Bunetice    
Streda         1.11.

 

Všetkých Svätých

 

prikázaný sviatok

8.00

9.30

11.00

12.00

14.00

15.00

Herľany – o.Marián J.

Kecerovce

Boliarov

Vtáčkovce

Kecerovce cintorín pobožnosť

Herľany cintorín pobožnosť

8.00

9.30

11.00

 

Opiná

Bačkovík

Čižatice

    

Štvrtok       2.11.

Spomienka na všetkých zosnulých veriacich

17.00

18.00

19.00

Čižatice

Kecerovce

Opiná

   
Piatok         3.11.

Féria, 1.piatok v mesiaci

17.00

18.00

Bunetice

Kecerovce

   
Sobota       4.11.

sv. Karol Boromejský

spomienka

 

 

17.00

18.30

16.00 Čižatice pobožnosť na starom cintoríne

Vtáčkovce

Čižatice

   

 

Nedeľa         5.11.

 

31. nedeľa rok A

8.00

9.30

11.00

12.00

14.00

Opiná

Bunetice

Bačkovík

 

Bačkovík pobožnosť na cintoríne pri kríži

Čižatice pobožnosť nový cintorín pri kríži

8.00

9.30

11.00

Herľany

Kecerovce

Boliarov

 

 

 

Kategorie: Oznamy