• - 17.11. je sviatok sv. Alžbety Uhorskej, titul katedrálneho chrámu a patrónka mesta Košice.
  • - Na budúcu nedeľu je Dobročinná zbierka sv. Alžbety.

 

Pondelok     13.11.

Féria

17.00

18.00

Opiná

Bačkovík

   

Utorok         14.11.

Féria

17.00

18.00

Boliarov

Herľany

   

Streda         15.11.

Féria

17.00

18.00

Kecerovce

Čižatice

   

Štvrtok         16.11.

Féria

17.00

Bunetice    

Piatok         17.11.

sv. Alžbeta Uhorská, slávnosť

       

Sobota         18.11.

Panna Mária v sobotu, ľub. spomienka

9.00

Kecerovce Krsty    

Nedeľa        19.11.

 

33. nedeľa rok A

8.00

9.30

11.00

Čižatice

Bunetice

Opiná + krsty

8.00

9.30

11.00

Herľany

Kecerovce

Bačkovík

Kategorie: Oznamy