• - 28.1.  je 71. Svetový deň Malomocných.
  • - na budúcu nedeľu je zbierka na kostolné potreby.
  • - na budúcu nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci a cez týždeň je prvý piatok a spovedanie podľa rozpisu.
  • - 2.februára je sviatok Obetovania Pána–Hromnice a 28.svetový deň Zasväteného života a požehnávajú sa sviece, prineste si hromničné sviece.
  • - 3.februára je spomienka sv.Blažeja, požehnávajú sa hrdla so sviecami.

 

Pondelok       29.1.

Féria

17.00

18.00

Opiná           16.30 spoveď

Herľany       17.40 spoveď

   

Utorok          30.1.

Féria

       

Streda           31.1.

sv.Ján Bosco, spomienka

       

Štvrtok          1.2.

Féria

17.30

Čižatice       16.45 spoveď    

Piatok             2.2.

Obetovanie Pána, sviatok

17.00

18.00

Kecerovce   16.15 spoveď

Bunetice     18.00 spoveď

17.00

18.00

Boliarov       16.30 spoveď

Bačkovík       17.40 spoveď

Sobota           3.2.

sv.Blažej, P.Márie v sobotu

8.30

17.00

18.00

Kecerovce    

Vtáčkovce

Boliarov

   

Nedeľa            4.2.

 5.nedeľa rok B

8.00

9.30

11.00

Herľany

Bunetice

Čižatice

8.00

9.30

11.00

Opiná

Kecerovce

Bačkovík

Kategorie: Oznamy