• - 8.február je 10.svetový deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi.
  • - Na budúcu nedeľu, 11.februára je 32.svetový deň chorých.
  • - V piatok, 9.2.2024 o 18.30 bude v Boliarove sv.omša s prvoprijímajúcimi deťmi a na konci sv.omše bude aj stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.

 

Pondelok       5.2.

sv.Agáta, spomienka

17.00

18.00

Opiná

Bačkovík

   

Utorok          6.2.

sv.Pavol Miki a spol., spomienka

17.00

18.00

Bunetice

Herľany

   

Streda             7.2.

Féria

18.00

Čižatice    

Štvrtok           8.2.

sv.Jozefína Bakhita, ľub.spom.

       

Piatok             9.2.

Féria

17.00

18.30

Kecerovce

Boliarov - náuka pre deti

   

Sobota           10.2.

sv.Školastika, spomienka

17.00

18.00

Vtáčkovce

Bačkovík

   

Nedeľa           11.2.

 

6.nedeľa rok B

8.00

9.30

11.00

Opiná

Kecerovce

Boliarov

8.00

9.30

11.00

Herľany

Bunetice

Čižatice

Kategorie: Oznamy