• - od dnes, nedele sa zahaľujú v kostoloch kríže a obrazy umučeného Krista až do Veľkej Noci.
  • - Na Kvetnú nedeľu bude Krížová cesta v Čižaticiach o 15.00 od rím.kat. kostola na nový cintorín, krížovú cestu pripravujú rímskokatolíci, a na krížovú cestu som pozval aj o. Petra Pacáka aj brata farára Radoslava Gregu, takže sú pozvaní aj gréckokatolíci aj evanjelici z Čižatíc, ale aj veriaci z celej farnosti. Farská krížová cesta bude na Veľký Piatok v Kecerovciach.

 - 23.3.2024, v sobotu bude PREDVEĽKONOČNÉ SPOVEDANIE: Bačkovík a Vtáčkovce budem spovedať 25.3. v pondelok.

  1.skupina: Jozef, Marián, Matúš   2.skupina: Stanislav a Cyril
9.30 -10.00 Herľany 9.45 -10.15 Bunetice
10.20-10.50 Boliarov 10.30-11.00 Opiná
11.15-11.45 Kecerovce 11.15-11.45 Kecerovce
12.15-12.45 Čižatice 12.15-12.45 Čižatice

 

 

Pondelok       18.3.

Féria

17.00

18.00

Opiná

Bačkovík

   

Utorok           19.3.

Sv.Jozef, slávnosť

16.00

17.00

18.00

Boliarov

Kecerovce

Vtáčkovce

   

Streda             20.3.

Féria

       

Štvrtok           21.3.

Féria

17.00

18.00

Bunetice

Čižatice

   

Piatok             22.3.

Féria

17.00

18.00

Kecerovce

Herľany

   

Sobota           23.3.

Féria

  PREDVEĽKONOČNÉ SPOVEDANIE

 

   

Nedeľa           24.3.

 Palmová (Kvetná)

Nedeľa Utrpenia Pána

8.00

9.30

11.00

 

Čižatice

Kecerovce

Boliarov

15.00 Čižatice-kríž.cesta

8.00

9.30

Herľany Bačkovík 9.30 Bunetice

11.00 Opiná

Kategorie: Oznamy