• - Na budúcu nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci a preto sú zbierky na kostolné potreby.
  • - Vo Veľkonočnom období, ktoré trvá 50 dní (do Sviatku Zoslania Ducha Svätého), sa namiesto modlitby Anjel Pána modlíme Raduj sa nebies Kráľovná.
  • - stretnutie – generálka prvoprijímajúcich detí(z 12.5.) bude 4.mája 2024 o 10.00 v kostole v Kecerovciach.

Aktivity:

  • - 4.5.2024 – 17. rozhlasová púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Téma: Ježišova cesta do Emauz v roku modlitby v príprave na Jubilejný rok 2025.
  • - 11.5.2024 v sobotu je v Obišovciach Púť detí do Obišoviec. Arcidiecézna púť pre deti, ktoré nemôžu ísť na 1. Svetové dní detí, ktoré budú 25. a 26.5.2024 v Ríme. Téma je z knihy Zjavenia Jána: „Hľa všetko robím nové“.
  • - 18.5.2024 - stretnutie členov ružencových bratstiev a ctiteľov v kostole Nanebovzatia Panny Márie – Dominikáni v Košiciach, pri príležitosti 30.výročia založenia Dominikánskeho mariánskeho centra.

 

Pondelok       29.4.

sv.Katarína Sienská, sviatok

17.00

18.00

Opiná       16.30 spoveď

Bačkovík 17.50 spoveď

   

Utorok           30.4.

Féria

17.00

18.00

Boliarov   16.30 spoveď

Herľany     17.50 spoveď

   

Streda             1.5.

sv.Jozef robotník, ľub.spomienka

       

Štvrtok           2.5.

sv.Atanáz, spomienka

18.00

Čižatice     17.00 spoveď    

Piatok             3.5.

Sv.Filip a Jakub, apoštoli, sviatok

  Kecerovce 19.00 generálka deti 1.sv.prijímanie

17.00

18.30

Bunetice   16.30 spoveď

Kecerovce 17.50 spoveď

Sobota           4.5.

Sv.Florián, ľub.spomienka

16.15

19.00

Herľany-sobáš,sv.omša,o.P.Bugoš

Bačkovík

   

Nedeľa          5.5.

 6.Veľkonočná nedeľa

8.00

9.30

11.00

12.10

Herľany

Bunetice

Čižatice

Vtáčkovce

8.00

9.30

11.00

Opiná

Kecerovce

Boliarov

Kategorie: Oznamy