• - Dnes, v nedeľu, 11.februára je 32.svetový deň chorých.
  • - na budúcu nedeľu, 18.februára je jarná zbierka na charitu.
  • - Zmierna poklona pred popolcovou stredou.
  • - V stredu je Popolcová streda. Je to deň pokánia v celej Cirkvi. Pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, jeme len raz do sýta. Zákon zdržiavanie sa mäsa zaväzuje od 14 rokov, zákon pôstu od 18 od 60 rokov, výnimkou sú ťažko chorí.
  • - v dňoch 12. – 18. februára 2024 bude Národný týždeň manželstva (NTM). Témou tohto ročníka je: Vitamíny pre vzťahy… Cieľom NTM je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka. NTM vytvára priestor, kde si môžeme pripomenúť, že spokojné manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, ktorý by sme mali rozvíjať a dať manželom príležitosť oceniť, posilniť, prehĺbiť a osviežiť svoje manželstvo.
  • - V sobotu 17.2.2024 bude v Čižaticiach program pre manželov. O 15.00 začína Korunka B. milosrdenstva a 15.15 bude v kostole v Čižaticiach sv.omša, príde o.Rečlo a o.Heske, budú svedectvá manželov, obnova manž. sľubov a po sv.omši bude agapé – spoločné posedenie v Kultúrnom dome v Čižaticiach. Všetkých srdečne pozývame.
  • - V piatok a v nedeľu pobožnosť Krížovej cesty, podľa vlastnej dohody, väčšinou v nedeľu na záver sv.omši: Bunetice, Herľany, Čižatice. V Kecerovciach začneme krížovou cestou a po nej bude sv.omša.

 

Pondelok       12.2.

Féria

       

Utorok          13.2.

Féria

  9.00 kňazské dekanátne rekolekcie v Ruskove    

Streda             14.2.

Popolcová streda

16.00

17.00

18.00

Opiná

Kecerovce

Bačkovík

17.00

18.00

Boliarov

Čižatice

Štvrtok           15.2.

Féria

17.00

18.00

Bunetice

Herľany

   

Piatok             16.2.

Féria

17.00

 

Kecerovce - krížova cesta

a potom sv.omša

   

Sobota           17.2.

Féria

15.15

17.00

Čižatice, Týždeň manželstva

Vtáčkovce

   

Nedeľa           18.2.

 1.pôstna nedeľa

8.00

9.30

11.00

Herľany

Bunetice

Bačkovík

8.00

9.30

11.00

Opiná

Kecerovce

Boliarov

Kategorie: Oznamy