• - Dnes, v nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci a preto sú zbierky na kostolné potreby.
  • - Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.
  • - Vo Veľkonočnom období, ktoré trvá 50 dní (do Sviatku Zoslania Ducha Svätého), sa namiesto modlitby Anjel Pána modlíme Raduj sa nebies Kráľovná.
  • - V štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. V piatok 10.mája sa začína novéna k Duchu Svätému.
  • - Sv.omša pre prvoprijímajúce deti (12.5.2024) bude v piatok 10.5.o 18.00 v Keceerovcich, po nej spoveď pre rodičov a ostatných a v sobotu 11.5. o 10.00 je prvá spoveď pre deti a po nej dospovedám príbuzných ak nestihnú v piatok a v nedeľu je 1.sv.prijímanie o 10.30 v Kecerovciach.

 

Pondelok       6.5.

Féria

       

Utorok           7.5.

Féria

       

Streda             8.5.

večerné sv.omše zo slávnosti

Nanebovstúpenie Pána

18.00

Opiná    

Štvrtok           9.5.

Nanebovstúpenie Pána

Prikázaný sviatok

17.00

18.00

19.00

Boliarov

Bačkovík

Herľany

17.00

18.00

19.00

Bunetice

Kecerovce

Čižatice

Piatok             10.5.

Féria

18.00

Kecerovce    

Sobota           11.5.

bl.Sára Salkaháziová,

ľub.spomienka

    10.00

17.00

18.00

spoveď 1.prijímajúce deti

Vtáčkovce

Boliarov

   

Nedeľa          12.5.

 7.Veľkonočná nedeľa

8.00

9.00

10.30

Opiná

Bačkovík

Kecerovce 1.sv.prijímanie

8.00

9.30

11.00

Herľany

Bunetice

Čižatice

Kategorie: Oznamy