• - Tento víkend-25. a 26. mája prebieha vo Vatikáne 1.ročník Svetových dní detí, kde sa zíšli jednotlivé národné delegácie s pápežom Františkom. Témou dní je text: „Hľa všetko robím nové“.
  • - Na budúcu nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci a preto sú zbierky na kostolné potreby. V Čižaticiach je zbierka na kostolné potreby až 9.júna.
  • - Pre prvoprijímajúce deti (2.6.2024) bude v sobotu 1.6. o 10.00 prvá spoveď a po nej dospovedám príbuzných a v nedeľu je 1.sv.prijímanie o 10.30 v Kecerovciach.
  • - Kecerovce-ohlášky: sviatosť manželstva rozhodli sa prijať: MIROSLAV GALAS-ZAUFAL, rím.kat.z Keceroviec, syn Miroslava a Moniky rod. Daňkovej a IVANA BAREJOVÁ, rím.kat. z Bretejoviec, dcéra Jozefa a Martiny rod. Fogarašovej, ohlasujú sa po druhýkrát. V modlitbách za snúbencov.
  • - Vtáčkovce-ohlášky: sviatosť manželstva rozhodli sa prijať: Ing. RÓBERT KMEC, gr.kat. z Vtáčkoviec, syn Viliama a Andrei rod. Vargovej a Mgr. ZUZANA MARTINIAKOVÁ, rím.kat. z Košice-Dargovských hrdinov, dcéra Milana a Heleny rod. Klapkovej, ohlasujú sa po tretíkrát. V modlitbách za snúbencov.
  • - 1.6.2024 o 18.00 hod. v Aule Maxima v budove Technickej univerzity v Košiciach, vystúpi skupina La Gioia. Bude to benefičný koncert pre realizáciu projektu Respitného centra v Dolnom Smokovci, pre rodiny s nevyliečiteľne chorým dieťaťom. Vstupenky si bude možné zabezpečiť pri vstupe na koncert. Cena vstupného je darom pre Respitné centrum a závisí od možnosti návštevníkov koncertu. Odporúčaných je 20,- Eur.

 

Pondelok       27.5.

Féria

       

Utorok           28.5.

Féria

       

Streda             29.5.

sv.Pavol VI, ľub.spomienka

večerné sv.omše zo slávnosti

18.30

Bačkovík    

Štvrtok           30.5.

Najsvätejšie Kristovo

Telo a Krv, prikázaný sviatok

16.30

17.30

18.30

Boliarov

Bunetice

Kecerovce

16.30

17.30

18.30

Opiná

Čižatice

Herľany

Piatok             31.5.

Féria

       

Sobota           1.6.

sv. Justín, spomienka

17.00

18.00

Opiná

Čižatice

16.30

18.00

Herľany-sobáš a sv.omša

Kecerovce

Nedeľa          2.6.

 9. nedeľa cez rok B

8.00

9.15

10.30

12.00

Herľany

Bunetice

Kecerovce

Vtáčkovce

8.00

9.15

10.30

Bačkovík

Boliarov

Kecerovce

 

Vyhlásenie Konferencie Biskupov Slovenska k voľbám do Európskeho parlamentu

„My katolícki biskupi Slovenska vyzývame všetkých občanov, osobitne katolíkov, aby sa zúčastnili na voľbách do Európskeho parlamentu 8. júna 2024. Projekt zjednotenej Európy, ktorého cieľom je podporovať rozmanitosť a demokraciu každého jej štátu, spočíva na hodnotách vychádzajúcich z kresťanských princípov. Už jej zakladatelia stavali na posvätnosti a dôstojnosti každej ľudskej osoby a ich cieľom bolo vytvoriť spoločenstvo národov Európy, ktoré by vedelo ochrániť mier, slobodu a duchovné bohatstvo jednotlivých krajín.

Tento kresťanský odkaz si v súčasnosti vyžaduje obnovu, úsilie a spoluzodpovednosť každého z nás. Ako angažovaní katolíci prejavme záujem o rozvoj Európskej únie a zodpovedne si zvoľme kompetentných poslancov Európskeho parlamentu, ktorí budú v duchu služby odvážne reprezentovať kresťanské hodnoty a pracovať pre spoločné blaho. Rozhodnime sa svedomito pre tých kandidátov, ktorí budú presadzovať návrhy legislatívy v prospech dobra jednotlivcov a rodín v duchu evanjelia. Sme presvedčení, že európsky projekt s kresťanskými hodnotami má svoju budúcnosť.“

Kategorie: Oznamy