• - Dnes, v nedeľu sa končí Veľkonočné obdobie, od zajtra sa modlíme Anjel Pána, a pokračuje 7.týždeň v období cez rok B.
  • - V piatok, 24.5. je svetový deň modlitieb za cirkev v Číne.
  • - Kecerovce-ohlášky: sviatosť manželstva rozhodli sa prijať: MIROSLAV GALAS-ZAUFAL z Keceroviec, syn Miroslava a Moniky rod. Daňkovej a IVANA BAREJOVÁ z Bretejoviec, dcéra Jozefa a Martiny rod. Fogarašovej, ohlasujú sa po prvýkrát. V modlitbách za snúbencov.
  • - Vtáčkovce-ohlášky: sviatosť manželstva rozhodli sa prijať: Ing. RÓBERT KMEC, gr.kat. z Vtáčkoviec, syn Viliama a Andrei rod. Vargovej a Mgr. ZUZANA MARTINIAKOVÁ, rím.kat. z Košice-Dargovských hrdinov, dcéra Milana a Heleny rod. Klapkovej, ohlasujú sa po druhýkrát. V modlitbách za snúbencov.
  • - Na kostol v Kecerovciach: 50€darovali novomanželia Vladimír a Jana Kráľ z Rankoviec, prvoprijímajúce deti darovali tiež 50€ na kostol.
  • - Na budúcu nedeľu bude odpustová slávnosť Najsvätejšej Trojice v Boliarove o 11.30 a sv.omšu bude sláviť o.arcibiskup Mons. Bernard Bober. Všetkých srdečne pozývam!
  • - 9.júna o 15.00 bude sv.omša s o.arcibiskupom pre jubilujúcich manželov, ktorí majú 25.výročie manželstva v košickej katedrále. Nahláste sa do 24.mája.
  • - 25. a 26. mája 2024 v Ríme sa uskutoční 1.ročník Svetových dní DETÍ. Budú sa sláviť na univerzálnej úrovni vo Vatikáne, kde sa zídu jednotlivé národné delegácie.  Pápež František vybral tému prvého ročníka z knihy Zjavenia Jána: „Hľa všetko robím nové“.

 

Pondelok       20.5.

Panna Mária Matka Cirkvi, spomienka

17.30

18.30

Bunetice

Bačkovík

   

Utorok           21.5.

Féria

13.00

17.00

18.00

Bačkovík-pohreb+omša

Boliarov

Herľany

   

Streda             22.5.

sv.Rita z Cascie, ľub.spomienka

       

Štvrtok           23.5.

Nášho Pána Ježiša Krista najvyššieho a večného kňaza sviatok

17.30

18.30

Kecerovce

Čižatice

   

Piatok             24.5.

Féria

       

Sobota           25.5.

Féria

16.00

17.00

18.00

Herľany – sobáš bez sv.omše

Vtáčkovce

Bunetice

   

Nedeľa          26.5.

 8. nedeľa cez rok B

Najsvätejšia Trojica

8.00

9.30

11.30

Opiná

Kecerovce

Boliarov – odpust o.Bober

8.00

9.30

11.00

Herľany

Bačkovík

Čižatice

Kategorie: Oznamy