Núdzový stav, ani v tomto roku nám nedovoľuje spoločne sláviť najväčšie kresťanské sviatky a vyslúžiť Vám tradičné úkony s nimi spojené. Preto Vám touto cestou ponúkam Modlitbu požehnania jedál pri rodinnom stole. Zároveň Vás chcem informovať a ubezpečiť Vás, že denne myslím, na všetkých, vo svojich modlitbách a súkromných svätých omšiach denne slúženych za Vás vo farskom kostole. Pozdravujem všetkých a želám požehnanú Veľkú noc: Aj keby sa celý svet premenil na jeden zatvorený hrob, pre Krista nie je problémom odvaliť z neho kameň strachu a všetkým vrátiť vieru vo vzkriesenie tela a život večný. Želám Vám, aby ste ani v tomto čase pandémie nestrácali vieru, že Zmŕtvych vstalý  Kristus má moc všetko zmeniť a zázraky robí iba tam, kde nachádza živú vieru. Preto verme!

Zo srdca praje Váš duchovný otec

Kategorie: Oznamy