Púť – Hronský Beňadik a Nitra

 

Rímskokatolícky farský úrad v Kecerovciach pripravuje púť veriacich na tri významné pútnické miesta na Slovensku, dňa 26. mája 2018 (sobota).

 

PROGRAM

 

-          Odchod autobusom z Keceroviec o 5.00 hod.

 

Hronský Beňadik

-          krátka história pútnického miesta

-          krátky duchovný program s uctením relikvii.

 

Nitra – katedrála sv. Emerána:

-          krátka história pútnického miesta

-          sv. omša

-          múzeum

 

Nitra – Kalvária

-          krátka história pútnického miesta

-          misijné múzeum

 

-          Príchod do Keceroviec v neskorých večerných hodinách.

 

Púť sa bude konať za účasti oboch duchovných otcov.

Poplatok pre túto púť je vo výške 20 €. V tejto sume sú zahrnuté tieto náklady: autobus, platené parkoviská, vstup do múzea a milodary v kostoloch.

Púť bude realizovaná jedným autobusom a je určená len pre veriacich z Kecerovskej farnosti.

Svoj úmysel zúčastniť sa tejto púte nahláste na farskom úrade na telefónnom čísle 055/ 6990 433 do soboty 12. mája 2018. Po prihlásení je potrebné priniesť peniaze do sakristie vlastného kostola, opäť do soboty 12. mája 2018.

Kategorie: Oznamy