Liturgický prehľad od 2.12.2019 do 8.12.2019

 

UT:   Svätého Františka Xaverského, kňaza – Spomienka

ST:   Svätej Barbory, panny a mučenice – Ľubovoľná spomienka

ŠT:   Prvý štvrtok v mesiaci, deň modlitieb za duchovné povolania

PI:   Svätého Mikuláša, biskupa – Ľubovoľná spomienka, prvý piatok v mesiaci

SO: Svätého Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi – Spomienka, prvá sobota v mesiaci

 

Dnes je zbierka na charitu

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
2.12.2019 Pondelok    
3.12.2019 Utorok Herľany

18:00

17:30 spoveď  
4.12.2019 Streda Opiná 16:30

17:00

Čižatice 17:45 spoveď

18:30

5.12.2019 Štvrtok Bunetice 17:30 spoveď

18:00

Boliarov 16:30 spoveď

17:00

5.12.2019 Štvrtok Bačkovík 17:30 spoveď

18:00

6.12.2019 Piatok Kecerovce

18:00

17:15 spoveď  
.          
7.12.2019 Sobota Vtáčkovce

17:00

16:30 spoveď  
Bunetice

18:00

   
.          
8.12. 2019 Nedeľa Opiná – odpust

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Bačkovík

9:30

Čižatice

11:00

Boliarov

11:00

.

Zimné kántrové dni: Streda, piatok a sobota, záväzný je jeden deň, modlíme sa za príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.

Kategorie: Oznamy