Liturgický prehľad od 28.11.2022 do 4.12.2022

 

ST: Svätého Ondreja, apoštola – Sviatok – hlavný patrón arcidiecézy

ŠT: Prvý štvrtok – deň modlitieb za duchovné povilania

PI: Najsvätejšie srdce Ježišovo – prvý piatok

SO: Svätého Františka Xaverského, kňaza – Spomienka

 

Úprimné Pán Boh zaplať za milodary, v rámci vzájomnej pomoci, na strechu fary vČervenici, vo výške 2 300 eur: Čižatice 360, rodina pána kurátora Pavla Sotáka 300, Bunetice 330, Kecerovce 255, Opiná 250, Bačkovík 240, Boliarov 200, Herľany 150, Vtáčkovce 70, fara 100 + 45 eur.

Dnes je zbierka na charitu

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
28.11.2022 Pondelok Opiná

9:00

29.11.2022 Utorok Bačkovík

10:00

Pohr. Al. Sokolová
30.11.2022 Streda Čižatice

18:00

 
1.12.2022 Štvrtok Herľany

17:00

 
2.12.2022 Piatok Kecerovce

17:00

 
.  
3.12.2022 Sobota Vtáčkovce

17:00

Bunetice

17:00

.       Herľany

18:00

4.12.2022 Nedeľa Opiná – odpust

8:00

Bačkovík

9:30

Kecerovce

9:30

Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

.

Spoveď v týždni podľa potreby pred sv. omšou, spoločná spoveď pred Vianocami 17. 12., podľa rozpisu pred sviatkami, budú spovedať piati kňazi.

Kategorie: Oznamy