Liturgický prehľad od 17.1.2022 do 23.1.2022

 

PO: Svätého Antona, opáta – Spomienka

PI: Svätej Agnesy, panny a mučenice – Spomienka

 

Dnes je zbierka na pastoráciu mládeže ACM/UPC

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
17.1.2022 Pondelok Opiná

9:00

18.1.2022 Utorok Herľany

17:00

19.1.2022 Streda Čižatice

17:00

   
20.1.2022 Štvrtok Bačkovík

17:00

   
21.1.2022 Piatok Kecerovce

9:00

.
22.1.2022 Sobota Vtáčkovce

16:00

Bunetice

17:00

.
23.1.2022 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Bačkovík

9:30

Kecerovce

9:30

Čižatice

11:00

Boliarov

11:00

.

Od 18. do 25. Januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Stretnutie farskej ekonomickej rady bude v nedeľu 23.1., na fare, o 14:00 hod. Je potrebné doniesť spresnené zoznamy farníkov, včetne detí. Zoznamy budú predmetom rokovania a dohody. Prvé sväté prijímanie vo farnosti bude 29.5. 2022. Je potrebné, čím skôr, nahlásiť deti, na fare.

Kategorie: Oznamy