Liturgický prehľad od 20.1.2020 do 26.1.2020

UT: Svätej Agnesy, panny a mučenice – Spomienka

ST: Svätého Vincenta, diakona a mučeníka – Ľubovoľná spomienka

PI: Svätého Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi – Spomienka

SO: Obrátenie svätého Pavla, apoštola – Sviatok

Dnes je zbierka na pastoráciu mládeže ACM/UPC a stretnutie hospodárskej rady o 14:00 na fare

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
20.1.2020 Pondelok Opiná

8:00

20.1.2020 Pondelok Opiná – evanjelický kostol

18:00

Bohoslužba slova
21.1.2020 Utorok Herľany

8:00

21.1.2020 Utorok Opiná – kostol sv. Barbory

18:00

Bohoslužba slova
22.1.2020 Streda Bunetice

8:00

   
23.1.2020 Štvrtok Boliarov

8:00

   
24.1.2020 Piatok Kecerovce

17:00

.
25.1.2020 Sobota Vtáčkovce

17:00

Herľany

18:00

.
26.1.2020 Nedeľa Bačkovík

8:00

Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Čižatice

11:00

Boliarov

11:00

.

Od 18. do 25. januára,týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.Bohoslužba slova:

Pondelok: 20.1.2020 o 18:00 Evanjelický kostol Opiná, kazateľ Jozef Juraško, farár v Červenici.

Utorok: 21.1.2020 o 18:00 Kostol svätej Barbory v Opinej, kazateľka Anna Debnárová farárka z Budimíra

Kategorie: Oznamy