Liturgický prehľad od 14.3.022 do 20.3.2022

 

SO:   Svätého Jozefa, ženícha Preblahoslávenej Panny Márie – Slávnosť

 

 

Úprimné Pán Boh zaplať za milodary na charitu, vo výške 1 173eur, Kecerrovce 330, Čižatice 330, Herany 127, Bačkovík 106, Bunetice 90, Opiná 80, Boliarov 30, Vtáčkovce 30, fara 50 eu

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
14.3.2022 Pondelok Opiná

 

15.3.2022 Utorok Herľany

16.3.2022 Streda Prešov, dom smútku

11:00

pohrebná sv.omša Ján Slovák
17.3.2022 Štvrtok Boliarov

17:00

18.3.2022 Piatok Kecerovce

18:00

17:30 krížová cesta
19.3.2022 Sobota Kecerovce

9:00

.
19.3.2022 Sobota Vtáčkovce

17:00

Herľany

18:00

.
20.3.2022 Nedeľa Opiná

8:00

Bačkovík

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

.

Počas pôstu konáme pobožnosť krížovej cesty v nedeľu a v piatok. Čas podľa vlastnej dohody.

 

Kategorie: Oznamy