Liturgický prehľad od 26.2.2018 do 4.3.2018

ŠT: Prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za duchovné povolania

PI:   Prvý piatok v mesiaci – zasvätený úcte k Božkému srdcu Ježišovmu

SO:Prvá sobota v mesiaci – zasvätená úcte Nepoškvrneného srdca Panny Márie

 

Úprimné Pán Boh zaplať za milodary na charitu vo výške 316 eur

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
26.2.2018 Pondelok Opiná

8:00

27.2.2018 Utorok Herľany

18:00

17:15 spoveď
28.2.2018 Streda Bunetice 16:30 spoveď

17:00

Boliarov 16:30spoveď

17:00

Bačkovík 18:00 spoveď

18:30

Čižatice 18:00 spoveď

18:30

1.3.2018 Štvrtok Opiná

8:00

7:45 svätá spoveď
2.3.2018 Piatok Kecerovce

18:00

17:30 svätá spoveď
.
3.3.2018 Sobota Vtáčkovce 16:30 spoveď

17:00

Bačkovík

18:00

.
4.3.2018 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

.

Pozývam, z filiálnych obcí,všetkých starších a tých, ktorí majú vážnejšie zdravotné problémy na svätú omšu do Keceroviec v piatok, pri ktorej bude udeľená sviatosť pomazania chorých, tým, ktorí budú vyspovedaní. Bližšie informácie v liturgickom okienku.

V pôstnom období je možnosť prejaviť zájem o každodennú myšlienku naadrese www.zamyslenia.kbs.sk

 

Kategorie: Oznamy