Liturgický prehľad od 9.4.2018 do 15.4.2018

 

PO: Zvestovanie Pána - Slávnosť

ST: Svätého Stanislava, biskupa a mučeníka – Spomienka

PI: Svätého Martina I., pápeža a mučeníka – Ľubovoľná spomienka

 

       Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
9.4.2018 Pondelok Bačkovík

8:00

10.4.2018 Utorok Herľany

18:00

11.4.2018 Streda Čižatice

18:00

12.4.2018 Štvrtok Boliarov

8:00

13.4.2018 Piatok Kecerovce

18:00

.
14.4.2018 Sobota Vtáčkovce

17:00

Opiná

18:00

.
15.4..2018 Nedeľa Herľany

8:00

Bačkovík

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Čižatice

11:00

Boliarov

11:00

.

 

Úplné odpustky: Kto si v Nedeľu Božieho milosrdenstva 8.4.2018, pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva, v kostole alebo kaplnke, nábožne uctí tento obraz a splní podmienky:  svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca, pomodlí sa: Otče náš, Verím v Boha a vzdych Milosrdný Ježišu, dôverujem ti, môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.

Kategorie: Oznamy