Liturgický prehľad od 17.12.2018 do 23.12.2018

 

ŠT:   Svätého Petra Kanízia, kňaza a učiteľa Cirkvi – Spomienka

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
17.12.2018 Pondelok Opiná

8:00

18.12.2018 Utorok Bačkovík

18:30

17:45 svätá spoveď
19.12.2018 Streda Čižatice

8:00

20.12.2018 Štvrtok Opiná

18:00

17:30 svätá spoveď
21.12.2018 Piatok Kecerovce

8:00

Bunetice17:00 spoveď

17:30

    Boliarov 18:00 spoveď

18:30

  .    
22.12.2018 Sobota Kecerovce

8:00

  .    
23.12. 2018 Nedeľa Bačkovík ,        .Herľany

8:00

Opiná

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

  . Vtáčkovce 10:00 spoveď

11:00

 

Po svätej omši si môžte zakúpiť knihy na rozjímanie, cena 3.70 eur

Vianočná spoveď, sobota 22.12.2018 :  14:00 – Kecerovce,          15:00 – Čižatice,    16:00 – Herľany

Kategorie: Oznamy