Liturgický prehľad od 28.1.2019 do 3.2.2019

 

PO: Svätého Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi – Spomienka

ŠT: Svätého Jána Bosca, kňaza – Spomienka

PI:   Prvý piatok v mesiaci

SO: Obetovanie Pána – Sviatok, požehnanie hromničiek, požehnanie hrdiel

 

Pán Boh zaplať, za milodary na pastoráciu mládeže ACM/UPC vo výške 266 eur.

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
28.1.2019 Pondelok Bačkovík 17:30 spoveď

18:00

29.1.2019 Utorok Boliarov16:30 spoveď

17:00

Herľany17:45spoveď

18:30

29.1.2019 Utorok Bunetice 16:30 spoveď

17:00

   
30.1.2019 Streda Čižatice 17:30 spoveď

18:00

31.1.2019 Štvrtok Opiná 17:30 spoveď

18:00

1.2.2019 Piatok Kecerovce 17:15 spoveď

18:00

.
2.2.2019 Sobota Vtáčkovce 16:30spoveď

17:00

Čižatice

18:30

.
3.2.2019 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Bačkovík

11:00

Boliarov

11:00

.

Poznámka: Pri všetkých nedeľných svätých omšiach bude na začiatku požehnanie Hromničiek, po svätej omši, požehnanie hrdiel.

Kategorie: Oznamy