Liturgický prehľad od 21.3.2022 do 27.3.2022

 

PI: Zvestovanie Pána – Slávnosť

 

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
21.3.2022 Pondelok Opiná

17:00

22.3.2022 Utorok Herľany

17:00

23.3.2022 Streda Čižatice

17:00

24.3.2022 Štvrtok Bunetice

17:00

25.3.2022 Piatok Kecerovce

15:00

14:30 krížová cesta
.
26.3.2022 Sobota Vtáčkovce

17:00

Boliarov

18:00

.
27.3.2022 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Čižatice

11:00

Bačkovík

11:00

.

Pozor: 27.3.2022 – zmena času. Počas pôstu konáme pobožnosť krížovej cesty v nedeľu a v piatok. Čas podľa vlastnej dohody.

Kategorie: Oznamy