Liturgický prehľad od 13.3.2023 do 19.3.2023

 

 

Pán Boh zaplať za milodary na kostol

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
13.3.2023 Pondelok Opiná

9:00

pohr. Milan   Mynárik

13:00

14.3.2023 Utorok Herľany

18:00

15.3.2023 Streda Čižatice

18:00

16.3.2023 Štvrtok Bačkovík

17:15

17.3.2023 Piatok Kecerovce

17:30

17:00 krížová cesta
.
18.3.2023 Sobota Vtáčkovce

17:00

Boliarov

18:00

.
19.3.2023 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Čižatice

11:00

Bačkovík

11:00

.

Počas pôstu konáme pobožnosť krížovej cesty v nedeľu a v piatok. Čas podľa vlastnej dohody.

 

Kategorie: Oznamy