Liturgický prehľad od 23.12.2019 do 29.12.2019

UT:  Štedrý deň 24.12. – Narodenie Pána – Slávnosť s oktávou

ST:  Narodenie Pána 25.12. – Slávnosť – deň slávnosti

ŠT:   Svätého Štefana, prvého mučeníka –Sviatok

PI:   Svätého Jána , apoštola a evanjelistuSviatok

SO:  Svätých Neviniatok, mučeníkovSviatok

NE: Prvá nedeľa po narodení Pána – Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa – Sviatok

Celodiecézna zbierka na Prešov 29.12.2019

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
23.12.2019 Pondelok Opiná

8:00

24.12.2019 Utorok Kecerovce

24:00

25.12.2019 Streda Bačkovík               .Opiná

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce        .Bunetice

9:30

Boliarov

9:30

                       .Vtáčkovce

11:00

Čižatice

11:00

26.12.2019 Štvrtok Herľany

8:00

Opiná

8:00

Boliarov

9:00

Kecerovce

9:30

Čižatice

11:00

Bačkovík

11:00

27.12.2019 Piatok Kecerovce

8:00

.
28.12.2019 Sobota Kecerovce

8:00

.
29.12.2019 Nedeľa Opiná              . Bačkovík

8:00

Herľany

8:00

                       .Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Vtáčkovce       .Čižatice     

11:00

Boliarov

11:00

24.12., Kto chce miništrovať, nech si prinesie šaty, budem veľmi rád, keď budete so mnou pri oltári

Kategorie: Oznamy