Liturgický prehľad od 21.12.2020 do 27.12.2020

 

ŠT: Štedrý deň 24.12. – Narodenie Pána – Slávnosť s oktávou

PI:   Narodenie Pána 25.12. – Slávnosť – deň slávnosti

SO: Svätého Štefana, prvého mučeníka –Sviatok

NE: Prvá nedeľa po narodení Pána – Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa – Sviatok

Úprimné Pán Boh zaplať za milodary na rádio Lumen vo výške 340 eur

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
21.12.2020 Pondelok Opiná

8:30

22.12.2020 Utorok Kecerovce

8:30

23.12.2020 Streda Bunetice      

8:30

24.12.2020 Štvrtok Vtáčkovce

15:00

Bunetice

16:00

Kecerovce

24:00

25.12.2020 Piatok Opiná

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Bačkovík

9:30

Čižatice

11:00

Boliarov

11:00

.
26.12.2020 Sobota Herľany

8:00

Opiná

8:00

Bačkovík

9:30

Kecerovce

9:30

Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

.
27.12.2020 Nedeľa Opiná              

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Čižatice

11:00

Boliarov

11:00

Bačkovík

12:00

 

 

 

Kategorie: Oznamy