Liturgický prehľad od 30.1.2023 do 5.2.2023

 

UT: Svätého Jána Bosca, kňaza – Spomienka

ŠT: Obetovanie Pána -   Sviatok

PI: Svätého Blažeja, biskupa a mučeníka – Ľubovoľná spomienka, prvý piatok

SO: Panny Márie v sobotu – prvá sobota

 

Pán Boh zaplať za milodary na UPC/ACM vo výške 824 EUR:

Čižatice 240, Kecerovce 106, Bunetice 100, Boliarov 95, Herľany 86, Bačkovík 67, Opiná 50, Vtáčkovce 30, fara 50 eur.

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
30.1.2023 Pondelok Opiná 16:30 spoveď

17:00

Bunetice 17:45spov.

18:15

31.1.2023 Utorok Herľany 17:15 spoveď

18:00

1.2.2023 Streda Čižatice 17:15 spoveď

18:00

   
2.2.2023 Štvrtok Kecerovce 17:15 spoveď

18:00

3.1.2023 Piatok Bačkovík 17:15 spoveď

18:00

Boliarov 16:30 spoveď

Kecerovce

17:00

18:00

.
4.2.2023 Sobota Vtáčkovce

17:00

Bunetice

18:00

.
5.2.2023 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Kcecerovce

9:30

Bačkovík

9:30

Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

.

V priebehu týždna, kde bube spoveď, tam bude aj požehnanie hromničiek a hrdiel

Kategorie: Oznamy