Liturgický prehľad od 3.2.2020 do 9.2.2020

 

PO: Svätého Blažeja, biskupa a mučeníka – Ľubovoľná spomienka

ST:  Svätej Agáty, panny a mučenice – Spomienka

ŠT:  Svätého Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov – Spomienka, prvý štvrtok v mesiaci

PI:   Prvý piatok v mesiaci

SO: Panny Márie v sobotu – Ľubovoľná spomienka

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
3.2.2020 Pondelok Opiná

8:00

 
4.2.2020 Utorok Herľany

18:00

17:15 sv. spoveď
5.2.2020 Streda Bunetice 16:30 spoveď

17:00

Boliarov16:30spoveď

17:00

Bačkovík 17:45 spoveď

18:30

Čižatice 17:45

18:30

6.2.2020 Štvrtok Opiná 17:30 spoveď

18:00

 
7.2.2020 Piatok Kecerovce 17:00 spoveď

18:00

 
.
8.2.2020 Sobota Vtáčkovce 16:30 spoveď

17:00

Bunetice

18:00

.
9.2.2020 Nedeľa Bačkovík

8:00

Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Boliarov

9:30

Herľany

11:00

Čižatice

11:00

.

 

Kategorie: Oznamy