Liturgický prehľad od 31.1.2022 do 6.2.2022

 

ST: Obetovanie Pána, Hromnice - Sviatok

ŠT: Svätého Blažeja, biskupa a mučeníka – Ľubovoľná spomienka

PI:   Prvý piatok v mesiaci, po sv. omši, stretnutie birmovancov, účasť nutná

SO:   Svätej Agáty, panny a mučenice – Spomienka

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
31.1.2022 Pondelok Opiná 16:30 spoveď

17:00

požeh. sviec i hrdla
1.2.2022 Utorok Herľany   16:15 spoveď

17:00

požeh. sviec i hrdla
2.2.2022 Streda Čižatice 16:00 spoveď

17:00

požeh. sviec i hrdla
3.2.2022 Štvrtok Boliarov 16:30 spoveď

17:00

požeh. sviec i hrdla
4.2.2022 Piatok Kecerovce 16:00 spoveď

17:00

požeh. sviec i hrdla  
4.2.2022 Piatok požeh. sviec i hrdla Bunetice 15:30 spov.

16:00

4.2.2022 Piatok požeh. sviec i hrdla Bačkovík 17:00 spov.

17:30

.  
5.2.2022 Sobota Bunetice

16:00

Boliarov

17:00

.
6.2.2022 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Bačkovík

9:30

Kecerovce

9:30

Vtáčkovce

11:00

Čižatice

11:00

.

6.2.2022 svätú omšu vo Vtáčkovciach o 11:00 bude celebrovať otec arcibiskup

Kategorie: Oznamy