Liturgický prehľad od 28.3.2022 do 3.4.2022

 

SO: Spomienka svätého Františka z Paoly, pustovníka

 

Na budúcu nedeľu bude celoslovenská zbierka na Ukrajinu , zbierka na kostol bude na ďalšiu nedeľu                          

      

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
28.3..2022 Pondelok Opiná

9:00

29.3.2022 Utorok Herľany

18:00

30.3.2022 Streda Čižatice

18:00

31.3.2022 Štvrtok Bačkovík

18:00

1.4.2022 Piatok Kecerovce 17:00 spoveď

18:00

17:30 krížová cesta
.
2.4.2022 Sobota

 

Bunetice

18:00

.
3.4. 2022 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Bačkovík

9:30

Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

.

Stretnutie birmovancov v prvý piatok 1.4.2022 po svätej omši pri splnení dohodnutých podmienok.Počas pôstu konáme pobožnosť krížovej cesty v nedeľu a v piatok. Čas podľa vlastnej dohody. Veľkonočná svätá spoveď bude v sobotu 9.4.2022. Program bude rozpísaný na budúci týždeň.

Kategorie: Oznamy