Liturgický prehľad od 23.4.2018 do 29.4.2018

 

PO: Svätého Vojtecha, biskupa a mučeníka – Spomienka

UT: Svätého Juraja, mučeníka – Ľubovoľná spomienka

ST: Svätého Marka, evanjelistu – Sviatok

SO: Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka, sv. Ľudovíta Máriu Grigniona z Montfortu, kňaza     – Ľubovoľná spomienka

 

Dnes je zbierka na seminár, za milodary úprimné Pán Boh zaplať

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
23.4.2018 Pondelok Opiná

8:00

24.4.2018 Utorok Bačkovík

8:00

25.4.2018 Streda Čižatice

18:00

26.4.2018 Štvrtok Boliarov

8:00

27.4.2018 Piatok Kecerovce

18:00

.
28.4.2018 Sobota Vtáčkovce

17:00

Čižatice

18:30

.
29.4..2018 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Bačkovík

9:30

Bunetice

11:00

Boliarov

11:00

.

 

Kategorie: Oznamy