Liturgický prehľad od 1.5.2023 do 7.5.2023

PO: Svätého Jozefa robotníka – Ľubovoľná spomienka

UT: Svätého Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi – Spomienka

ST: Svätého Filipa a Jakuba, apoštolov – Sviatok

ŠT: Prvý štvrtok v mesiaci, deň modlitieb za duchovné povolania

PI: Prvý piatok v mesiaci

SO: Prvá sobota v mesiaci

 

Dnes je zbierka na seminár, za milodary úprimné Pán Boh zaplať

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
1.5.2023 Pondelok Opiná         8:30 spoveď

9:00

2.5.2023 Utorok Herľany   17:15 spoveď

18:00

3.5.2023 Streda Čižatice     17:00 spoveď

18:00

4.5.2023 Štvrtok Bunetice   17:45spoveď

18:00

5.5.2023 Piatok Kecerovce17:15 spoveď

18: 00

Boliarov 16:30 spov.

17:00

. Bačkovík 17:30 spov.

18:00

.
6.5.2023 Sobota

 

Bačkovík

18:00

.
7.5.2023 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

.

Májové pobožnosti konáme, každý deň, podľa vlastnej dohody.

 

Kategorie: Oznamy