Liturgický prehľad od 26.4.2021 do 2.5.2021

 

ŠT: Svätej Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy – Sviatok

SO: Svätého Jozefa, robotníka– Ľubovoľná spomienka, prvá sobota v mesiaci

 

Dnes je zbierka na seminár, za milodary úprimné Pán Boh zaplať

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
26.4.2021 Pondelok Opiná

8:30

27.4.2021 Utorok Herľany

18:30

28.4.2021 Streda Čižatice

18:30

29.4.2021 Štvrtok Bačkovík

18:30

30.4.2021 Piatok Kecerovce

17:30

.
1.5.2021 Sobota

 

Boliarov

18:00

.
2.5.2021 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Čižatice

11:00

Bačkovík

11:00

.

Prosím o dodržiavanie pandemických opatrení

 

 

Kategorie: Oznamy