Liturgický prehľad 25.4.2022 do 1.5.2022

 

PO: Svätého Marka, evanjelistu – Sviatok

PI: Svätej Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, Patrónky Európy – Sviatok

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
25.4.2022 Pondelok Opiná

9:00

26.4.2022 Utorok Herľany

18:00

27.4.2022 Streda Čižatice

18:00

28.4.2022 Štvrtok Bačkovík

18:00

29.4.2022 Piatok Kecerovce

18:00

.
30.4.2022 Sobota  Vtáčkovce

17: 00

Boliarov

18:00

.
1.5.2022 Nedeľa Opiná

8:00

Bačkovík

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Herľany

11:00

Čižatice

11:00

.

ÚPLNE ODPUSTKY: Kto si dnes, 24.4.1022 pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole, alebo kaplnke, nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov, svätá spoveď, sväté prijímanie, pomodlí sa na úmysel Sv. Otca Otče náš, Verím v Boha, pridá nábožný vzdych Milosrdný Ježišu dôverujem v Teba môže získať úplné odpustky pre seba, alebo pre duše v očistci.

Poznámka: Májovú pobožnosť sa modlíme podľa vlastnej dohody

Kategorie: Oznamy